top of page

Vågrätt

Lambdastudentförening är stolt delaktiga I sjöfartsbranchens jämställdhets initiativ Vågrätt. Vågrätt är ett branschövergripande arbete som strävar efter att göra sjöfarten till en jämlik arbetsplats fri från diskrimineringar och kränkande särbehandlingar. Vågrätt arbetar aktivt för att sjöfarten ska vara en bransch för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Vad som kan uppfattas som diskriminering och även hur man kan gå tillväga för att motverka och förhindra att denna typ av särbehandling förekommer, finns att läsa i det informationshäfte som finns länkat här under. Informationshäftet är utgivet och framställt av arbetsgruppen för vågrätt. Länkat finns även en avsiktsförklaring för det långsiktiga arbetet för en jämställd sjöfart. Denna avsiktsförklaring är undertecknad av ett antal aktörer inom sjöfartssektorn, däribland lambdastudentförening och prefekt för Linneuniversitetet.

V%C3%A5gr%C3%A4tt_edited.png
bottom of page