top of page

BOSTAD

Sjökapten

Sjökaptensutbildningen är bred och du läser allt från sjövägsregler till överlevnadsteknik och ledarskap. Ett fartyg fungerar som ett samhälle i miniatyr och därför måste du ha ett stort antal kompetenser även inom områden som sjukvård och brandskydd. Yrket är internationellt och besättningen består av personer från många länder och kulturer. Därför läser du även engelska. Arbetspassen är olika långa beroende på vilket fartyg man arbetar på. Vanligt är mellan 2 och 16 veckor långa pass, följt av lika lång ledighet. Ombord är det skiftarbete som gäller eftersom någon alltid måste gå vakt. En del fartyg går över hela världen medan andra rör sig över mindre områden.


 

Sjöingenjör

Vill du bli en teknisk problemlösare med stor initiativförmåga? Då ska du studera till Sjöingenjör. Att studera till Sjöingenjör innebär att man som student läser många olika tekniska ämnen, fler än de flesta andra utbildningar gör. Utbildningen varvas med både laborationer och verksamhetsförlagd utbildning ombord på fartyg..

Drift och Underhåll

Drift- och underhållsteknik är programmet för dig som vill jobba inom en bransch som ständigt utvecklas och där efterfrågan på ny kompetens är stor. Kombinationen av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden

 

bottom of page