January 23, 2020

Min post Jobbaransvarig går ut på att engagera våra medlemmar, framförallt på nollningen, men också på sjukan och förmodligen i framtiden på det kårhus det talas om.

Det bästa med min post är att jag kan hjälpa till där jag känner för eftersom jag inte har så mycket egn...

January 23, 2020

Vi två heter Natalia och Sebastian och är sexmästare för Lambdas Studentförening. Kort sagt innebär våran roll att anordna sociala evenemang för studenter. Vi är även ansvariga för att planera introduktionen som tar plats inför skolstarten för alla nya studenter. Vi pl...

January 23, 2020

Sekreterare
Som sekreterare har man ansvar att protokollföra möten och arkivera protokollen! Man håller också koll på besluten som tas och följer upp så allt genomförs.

Utöver detta har man stor frihet att göra vad man känner för 😊

Är du sugen på att sitta i styrelsen s...

January 23, 2020

Denna position är en riktigt kul post att ha. Ens uppgift är att finnas till som en hjälpande hand till ordförande. Man har även möjlighet att hjälpa de andra posterna med deras uppgifter. 
 

När jag suttit på denna post har jag haft tid att göra lite allt möjligt, så s...

January 23, 2020

Som ordförande är du föreningens talan utåt, du kallar till och håller i styrelsemöten. Man är också ett stöd till samtliga poster i styrelsen.

När man sitter som ordförande i Lambda blir man också inbjuden till en mängd olika saker som möten om de öppna föreläsningarna...

October 9, 2019

Vi har en ny skyddsombud på sjöfart, Johan Granlund nämligen och ni kan nå honom på hans mail adress. 

jg222px@student.lnu.se

September 17, 2019

Skepp ohoj!

Den 16 oktober har Lambda styrelse fyllnadsval! Den post som fyllas är en sexmästare post. 

Som sexmästare är man ansvarig för alla event och evenemang som lambda håller i. Det största evenemanget för en sexmästare är introduktionen för de nya eleverna på hös...

May 23, 2019

Career Event 2019 är över och nu söks nya studenter som vill arrangera mässan 2020. Projektgruppen består av 8 personer på följande poster:

Projektledare - övergripande ansvar för mässan och lokaler.
Vice Projektledare - delar ansvar med projektledaren och har ansvar öv...

May 20, 2019

Några av de största aktörerna inom sjöfartsbranschen har nu gått samman för att skriva en gemensam avsiktsförklaring om arbetsmiljö utan trakasserier och kränkande särbehandling.

Sjöfartshögskolans metoo-uppror engagerade många i branschen och nu har upproret lett till...

May 15, 2019

 Vision 

En sjöfart med en arbetsmiljö i världsklass. 

Syfte 

Avsiktsförklaringen syftar till att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön inom sjöfarts-klustret med avseende på diskriminering och kränkande särbehandling. 

Mål 

Sjöfartsklustret ska vara e...

Please reload

Kontakt
Sj

Sjöfarthögskolan

Landgången 4

392 31, Kalmar

Öppettider
 

Måndag-Fredag: 12.10 - 13.10 Tentavecka: Stängt

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle